دست، به‌سان زبان، فوت‌وفن تکرار از روی عادت را به‌آسانی فرا می‌گیرد، بی‌آنکه ذهن را به یاری و مساعدت در این‌کار فرابخواند؛ و در اینجا هم همین مسئله پیش آمده بود. مردان جوانی که قادر نیستند درباره‌ی معشوق‌شان شعر بسرایند معمولاً نقش معشوق را به تصویر می‌کشند؛

یک جفت چشم آبی - تامس هاردی

برگردان: صادق زمانی