می‌دانم سخت است و به همه‌ی کسانی که این درخواست را از آنها دارم بسیار سخت خواهد گذشت. اما عمیقاً، از شما خواهش می‌کنم ... تقاضا دارم ... التماس می‌کنم ... در این روزها در ملاقات‌های حضوری و رخ‌به‌رخ با من سکوت کنید. سکوت! که سکوت سرشار از ناگفته‌هاست ...

ارادتمند همگی

ص. ز.