گروه ترجمه قلم زرین تقدیم می‌کند:

1. زندگی بی دغدغه‌ی آمریکایی - نوشته: فیلیپ راث - برگردان: سالومه خدابخشی

2. ناطور دشت - نوشته: جی. دی. سلینجر - برگردان: سالومه خدابخشی

3. یک جفت چشم آبی - نوشته: توماس هاردی - برگردان: صادق زمانی

کتاب