طبیعی است که آدم نسبت به کسی که همه‌چیز را برای خودش می‌خواهد حس خوشایندی نداشته باشد.

دموکراسی یا دمو قراضه

سیدمهدی شجاعی