مسلمین عزیز شلوغ نکنید. شما که قراره امامتون بیاد و سفره ظلم و ستم را جمع کنه، حواستون باشه شربت تولد را که خوردید لیوانش را توی خیابان رها نکنید. چون اگر این کار را بکنید وقتی اماتون بیاد طلوع آفتاب شنبه را نمی‌بینید.

و من الله توفیق