از کوچه بامداد

آنچه محظوظ کند جان را

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

کتاب کوچه، حرف آ (3)5

کتاب کوچه: حرف آ

آسید عباس هم با من کومک کرد!

بیتی است که مصرع دومش این است:

که طبعش در غزلبندی‌ست هموار!

مقطع غزلی است که ظاهراً دو نفر با هم آن غزل را گفته‌اند و از این‌رو اسم هر دو بایددر تخلص بیاید. – مثل را در جایی گویند که کاری ناچیز را چند نفر به انجام برند، و بدان نیز فخر آرند.

[ع. ا. دهخدا، امثال و حکم]

|| سیّد را در تداول سِد (بر وزن دِل) و سِید (بر وزن سِیل) تلفظ می‌کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

اندیشه‌های رخش‌سوار و بادپا

اولین مطلب برخط شد!

 

گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صادق زمانی

رساله دلگشا

روزی جُحی برای خریدن درازگوشی به بازار می‌رفت؛

مردی پیش آمدش و پرسید: کجا می‌روی؟

گفت: به بازار می‌روم که درازگوشی بخرم.

گفت: بگوی انشاءالله.

گفت: چه جای انشاءالله باشد که خر در بازار و زر در کیسه من است.

چون به بازار درآمد مایه اش را بِزَدند؛ و چون بازگشت همان مرد به او برخورد و پرسیدش: از کجا می‌آیی؟

گفت: انشاءالله از بازار. انشاءالله زرم را بدزدیدند، انشاءالله خری نخریدم و زیان‌دیده و تُهی‌دست به خانه بازمی‌گردم، انشاءالله!

 

عبید زاکانی

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

در هم نوشته‌های طناز سوم وظیفه

طنازی‌های شماره 3 و 4 ... بخوانید و مرا از نقطه‌نظرات خود مطلع سازید!heart

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

کتاب کوچه، حرف آ 3

کتاب کوچه، حرف آ:


آ: مانند آق از مخفف‌های آقا است و هنگامی‌که پیش از اسم یا یکی از انواع صفت فعلی می‌نشیند جنبه‌ی احترام یا مزاح و یا تحقیر و توهین دارد: آمیرزا، آشیخ هادی، آمیز قلمدون.


آق: کوتاه شده‌ی آقا است، فقط هنگامی‌که به عنوان احترام پیش از اسم قرار گیرد: آق تقی، آق ماشالله، آق رضا.

 

احمد شاملو

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

زیستن

ساده است نوازش سگی ولگرد
شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می‌رود
و گفتن که سگ من نبود

ساده است ستایش گلی
چیدنش و از یاد بردن
که گلدان را آب باید داد

ساده است بهره‌جویی از انسانی
دوست داشتنش،
بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن
که دیگر نمی‌شناسمش

ساده است لغزش‌های خود را شناختن
با دیگران زیستن
به حساب ایشان
و گفتن که من این چنینم

ساده است که چگونه می‌زی
باری زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم

 

مارگوت بیگل
ترجمه احمد شاملو

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

کتابخوانی

بهتر است سرتان در یک کتاب باشد تا در زندگی دیگران!

کتابخوانی

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
صادق زمانی

عبید زاکانی - رساله‌ی صد پند

  1. ای عزیزان عمر غنیمت شمرید.
  2. وقت از دست مدهید.
  3. عیش امروز به فردا میندازید.
  4. روز نیک به روز بد مدهید.
  5. پادشاهی را نعمت، غنیمت، تندرستی و ایمنی بدانید.

      yesyesyesyesyes

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

گلستان سعدی

درویشی مستجاب‌الدعوه در بغداد پدید آمد.

حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعای خیری بر من کن.

گفت: خدایا جانش بستان.cheeky

گفت: از بهر خدا، این چه دعاست؟!surprise

گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را.wink


حجاج یوسف ثقفی، والی حجاز و عراق در عهد بنی‌امیه که به سبب سختگیری و ستمگری‌اش معروف است و به سال 95 ه.ق. درگذشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صادق زمانی

درهم نوشته‌های طنّاز سوم وظیفه

طنازی شماره 2: فقیر شدید!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی