از کوچه بامداد

آنچه محظوظ کند جان را

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

حق رای

مردم باید حق انتخاب داشته باشند. باید در تعیین سرنوشت و اداره امور خود مشارکت کنند. این حق طبیعی و مسلم مردم است که هر کس را که دوست تر دارند یا شاسته می‌شمارند –از میان فرزندان پادشاه- انتخاب کنند.

دموکراسی یا دموقراضه - سیدمهدی شجاعی

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

هی بازیگر

ما آدمها برخلاف حرف‌ها و رفتارها و گفتارها و هر آنچه از خودمان بروز می‌دهیم چندان میانه‌ای با سادگی و صداقت نداریم. ما هنوز هم بازیگرهای شیک و خوش خط وخال را دوست داریم چه هر روز در تلاشیم خودمان یکی از آنها باشیم. ما خیلی وقت است مُرده‌ایم از بس گوشت تن هم‌نوع‌مان را خورده‌ایم!

امضا: دم فرو بندیم!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی