زمین ما یکمی بیشتر از «چهار و نیم میلیارد» سال عمر از خدا گرفته و از روزی که اولین نشانه‌های حیات روی کره‌ی آبی رنگ ما ظاهر شد حدود «سه میلیارد و هشتصد میلیون» سال گذشته (اگر فکر کردید در زمین‌شناسی ما با اعدادی روبرو هستیم که در ماشین‌حسابهای جیبی شما جا بشه سخت در اشتباهید ... برای همینه که هنوز کسی به این اعداد و ارقام دستبرد نزده [آیکن چشمک معنادار]). القصه، در این چهار میلیارد و خرده‌ای سال حوادث و اتفاقات زیادی برای زمین گذشته و چه شبهایی را که صبح نکرده! یک سری از این اتفاقات و حوادث مهم که برای زمین‌شناسها خیلی هم اهمیت دارند «حوادث انقراضی» یا "Extinction Events" نام دارد. به بزرگترین این رخدادها «حوادث انقراضی بزرگ» یا "Mass Extinction Events"  می‌گویند. در مجموع تا به‌حال