من به گردشگر آلمانی که روی نقشه پشت سر پذیرش یک هتل چهارستاره، دنبال اسرائیل می‌گرده چی بگم؟

آقاهه با لبخند به من میگه:


We are not from Israel, we were looking for it just out of curiosity!