باوقار. یه کلمه‌اس که واقعاً ازش متنفرم. و اون کلمه‌ی «متظاهره». هربار که می‌شنومش می‌خوام بالا بیارم. (بخش دوم، برگه 22، پاراگراف چهارم)

...

یکی از مهمترین دلایلی که الکتون‌هیلز را ترک کردم این بود که اونجا آدمهای متظاهر منو محاصره کرده بودن. والسلام.(بخش دوم، برگه 27، پارگراف پایانی).

ناطور دشت - نوشته: جی. دی. سلینجر

برگردان: سالومه خدابخشی

کاری از گروه مترجمین قلم زرین