عاشقم و متولد اصفهان. خرداد 1365. دانش‌آموخته رشته‌ی زمین‌شناسی. اهل ادبیات و موسیقی.

کنار عشقم خوشم: با هم ساز می‌زنیم، فیلم می‌بینیم و کتاب می‌خونیم.

راستش ما برای هم نمی‌میریم، با هم زندگی می‌کنیم؛ اینطوری قشنگتره.