طنازی شماره 5: انسان زمانی آتش را کشف نمود که فهمید از کسی آبی گرم نمی‌شود و کس نخارد پشت او جز ناخن انگشت او ... لیکن بعدها کتری و سماور را نیز کشفید! در اداره ما فقط سرباز است که آبی از او گرم می‌شود ... بیچاره سرباز که حتا باید نقش آبگرمکن را هم بازی کند.


طنازی شماره 4: فیش (فحش) حقوقی یک افسر  وظیفه با مدرک کارشناسی ارشد

حقوق: 1254912 ریال

جمع کسورات: 306991 ریال

شامل: بیمه عمر و حوادث: 12541 ریال، بازنشستگی: 112942، بیمه درمانی: 54000، بیمه مکمل: 85000 ریال، بیمه مسئولیت: 1250، بیمه مکمل و حوادث: 30000 ریال.

خالص دریافتی: 947921 ریال

 

ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی: حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.

جوک از این تلخ‌تر هم داریم!crying


طنازی شماره 3: یک عمر هرطوری خواستیم برنامه‌ریزی کردیم و زندگی کردیم و پول درآوردیم و درس خواندیم ... حالا می‌خواهند توی دو ماه ناقابل به نظم یاد بدهند! یعنی نظام یابیم! برو خدابیامرز، ما سالهاست که نظام را یافته‌ایم و ... ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان! نظام: خودشان می‌گویند مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌هاست! حالا به چه شکلی قرار است به ما نظام بدهد؟ جواب: کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من کجا و سرکه‌ترشی! القصه، ما مانده‌ایم و انگشت حیرت به دندان که این چه نظمی است که هر روز یک سازی می‌زند و هیچ روزی کوک نیست! تیونر هم بردیم و دیدیم که کوک نیست!

 

طناز سوم وظیفه - 24 اردیبهشت 1395


طنازی شماره 2: طبق آمار بانک جهانی، افرادی که کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند در دسته‌ی "فقیر شدید" قرار می‌گیرند. سربازی با مدرک کارشناسی ارشد که حقوق او از روزی 3000 تومان فراتر نمی‌رود را چه باید نامید؟ عده‌ای از ناآگاهان آگاه‌نما مبلغ پرداختی به صورت ماهیانه به سرباز را نه حقوق که نوعی کمک‌خرج می‌پندارند و حال آنکه از همین پرداختی ماهیانه بازنشستگی، بیمه و هزار کوفت و زهرمار دیگر نیز کسر می‌شود که این همان کاری است که با حقوق انجام می‌دهند. حال این چه کمک‌خرجی است که اگر خود سرباز به آن کمک نکند دوهفته دوام نمی‌آورد؟ اگر شما ندارید ما از کجا بیاوریم؟ که هی می‌گویند سرباز 24 ساعتی است! به پیز به پیغمبر با این شندرغاز و این 24 ساعتی شرایط هیچ فرقی با برده‌داری ندارد؛ همین را نیز گفتیم و به‌شان برخورد!


طنازی شماره 1: از میان اقشار مختلف در جامعه، تنها سرباز است که هرکاری انجام دهد وظیفه‌اش بوده و خبری از تشویق مشویق هم نیست! اما آن یارو برای انجام کاری که وظیفه‌اش بوده و در قبالش حقوق دریافت می‌کند و حالا اسمش در دستور تشویق نیامده دارد خودش را جر واجر می‌کند؛ عتقریب است که خون‌اش بپاشد روی دیوار!