هر شب، آخر خبر، هواشناسی

جهت باد را به اطلاع عموم می‌رساند

من اول صبح سوار باد می‌شوم

رای می‌دهم، کوپن می‌فروشم

اعتراض می‌کنم، آب حوض می‌کشم

باد می‌ایستد، من می‌ایستم

جهان ادامه می‌دهد!

اکبر اکسیر از کتاب «ملخ‌های حاصلخیز»