شُکرُالعالِمِ علی عِلمِهِ عَمَلُهُ بِهِ وَ بَذَلُهُ لِمُستَحَقِّهِ.

شکر دانشمند بر نعمت علم خود، عمل نمودن به آن و تعلیم آن علم به کسی است که شایسته‌ی آن است.

(غررالحکم)

---------------------------------------------------------

عید غدیر خم بر همه شما مبارک خنده