بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

در ابتدای کلام پیشاپیش سال نو را خدمت همه شما سروران گرامی تبریک عرض می‌کنم؛ چرا که نویسنده در شرف عروسی و رفتن به خانه بخت است و ممکن است عرض تبریک و ارادت دچار گذر زمان شود.

خوب است با نو شدن سال و آغاز گردش زمین از بهار و کلاه شکوفه بر سر گذاشتن شاخ نبات ما نیز نو شویم و به قول حافظ جان طرحی نو دراندازیم. بیایم از امروز همه تصمیم‌های ریز و درشت خودمان را در دفتری مخصوص یادداشت کنیم. یادداشت کردن تصمیم‌ها برای ما نوعی تعهد ایجاد می‌کند تا آنها را سرسری نگیریم و در پی عملی ساختن‌شان باشیم.

پس اولین تصمیم ما می‌تواند همین باشد که تصمیم‌های‌مان را در دفتری ویژه‌ی همین تصمیم یادداشت کنیم.