ما آدمها برخلاف حرف‌ها و رفتارها و گفتارها و هر آنچه از خودمان بروز می‌دهیم چندان میانه‌ای با سادگی و صداقت نداریم. ما هنوز هم بازیگرهای شیک و خوش خط وخال را دوست داریم چه هر روز در تلاشیم خودمان یکی از آنها باشیم. ما خیلی وقت است مُرده‌ایم از بس گوشت تن هم‌نوع‌مان را خورده‌ایم!

امضا: دم فرو بندیم!