بعضی وقت‌ها این سوال برام پیش میاد که خدا ما را به خاطر بلاهایی که سر هم می‌آریم می‌بخشه؟!

ولی بعد به دور و برم نگاه می‌کنم و به ذهنم می‌رسه که خدا خیلی وقته اینجا را ترک کرده ...


ادوارد زوئیک
الماس خونین