خوب است وظیفه‌شناسی آدم‌های دور و بر یادمان بیاورد ما هم وظایفی داریم که مدتی است فراموس کرده‌ایم. اما چه کنیم که در اینجا آنها که وظایف‌شان را به درستی و صادقانه انجام می‌دهند قربانی نفهمی و بلاهت آدم‌های دور و برشان می‌شوند.

صادق زمانی - 1397/02/17