روزه گرفتن و روزه داری از دستورات آیین اسلام است که هر مسلمان معتقدی شرایط و توانایی‌اش را داشته باشد باید آنها را به جا آورد. البته روزه گرفتن و روزه داری به پیش از آیین اسلام بازمی‌گردد و در دیگر آیین‌ها نیز وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر روزه در مسیحیت و روزه در دین یهود را بخوانید. گذشته از این اینها، برای روزه نگرفتن در آیین اسلام «کفاره» تعیین شده است و اگر با خود صادق باشیم بسیاری از ما باید برای روزه‌هایی که گرفته‌ایم کفاره بدهیم.