از کوچه بامداد

آنچه محظوظ کند جان را

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

گرش یاد آوری یا نه ...

شخصی از مولانا عضدالدین پرسید که چونست که در زمان خلفا، مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می‌کردند و اکنون نمی‌کنند؟

گفت: مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدای‌شان به‌یاد می‌آید و نه از پیغامبر.

عبید زاکانی - رساله دلگشا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

الهی آقا آب بخواهد!

(15) 114: ای خدا، آقا آب بخواهد! یا الهی آقا آب بخواهد!

مترادف: تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه!

هلو، برو تو گلو!

این پاتو وردارد حمّال/اون پاتو وردار حمّال!

اشاره به حکایت آن غلام است که از تشنگی می‌سوخت اما از تنبلی که داشت به میل خود برنمی‌خاست، و برای آن‌که ناچار به برخاستن شود دعا می‌کرد که «الهی آقا آب بخواهد!» در برخورد با مواردی نظیر این، به کنایه بر زبان می‌آورند.

کتاب کوچه

احمد شاملو - آیدا سرکیسیان

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
صادق زمانی

راز

رازِ راه 
رفتن است

رازِ رودخانه 
پُل

رازِ آسمان
ستاره است

رازِ خاک
گُل

رازِ اشک ها 
چکیدن است

رازِ جوی
آب

رازِ بالها
پریدن است

رازِ صبح
آفتاب

رازهای واقعی
رازهای برملاست
مثل روز روشن است
راز این جهان خداست

راز - عرفان نظرآهاری - از کتاب: چای با طعم خدا

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صادق زمانی