تندرستی چیست؟

تندرستی

در تعریفی کلی، به حالتی می‌گویند که روح و جسم در صحت و سلامت به‌سر می‌برد و خبری از بیماری نیست؛ شما سالم هستید و احساس سلامت می‌کنید؛ و جسم و جان پر توان است و قدرتمند. حالا از خودمان بپرسیم ما چقدر تندرست هستیم. لطفاً میزان تندرستی خود را برای ما بنویسید.

زنگ تندرستی